Pokyny pro aktivní účast

 

Pokyny pro aktivní účast – Ostrava v urgentní péči 2020

Velmi nás těší Váš zájem o aktivní účast na konferenci Ostrava v urgentní péči 2020. Rádi využijeme Vašich zkušeností z praxe, z realizace výzkumného projektu a jiných zajímavostí z oboru urgentní medicíny.

Tématicky je konference rozdělena do 3 bloků:

  • Přednemocniční urgentní péče
  • Nemocniční urgentní péče
  • Legislativa, vzdělávání, studentská práce

Bloky nejsou blíže specifikovány, abychom Vás neodradili nevhodně voleným tématem a umožnili tak přednášet aktuální problematiku z Vašeho úhlu pohledu.

Termín přijetí aktivní přihlášky s anotací přednášky je do 31. března 2020

Součásti   přípravy   konference je i příprava sborníku přednášek. Termín pro zaslání plné verze přednášky pro CD sborník přednášek  je do 6. dubna 2020. Přednášky zasílejte na e-mail: dpp@osu.cz

Přednášející budou mít k dispozici dataprojektor, PC, bezdrátovou myš a laserové ukazovátko.  Pokud požadujete jiné technické zázemí, prosím kontaktujte organizátory konference. Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.

Časový limit na jednu přednášku je maximálně  10 minut. Po dohodě s organizačním týmem je možné časový limit upravit, např. u vyžádaných sdělení.

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodávejte  na CD, DVD nosičích nebo USB Flash disku. Po celou dobu konání konference bude technik k dispozici v přednáškovém sále.