Vodní záchrana 2012

Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity pořádá ve spolupráci Vodní záchranné služby Českého červeného kříže místní skupiny Těrlicko odbornou konferenci

Tématem první konference Vodní záchrana 2012 je:

Vodní záchranná služba včera a dnes

 

Termín konání:

 • 16. listopadu 2012

Přihlášku je nutné poslat nejpozději do 12. října 2012.

Přihlášky k aktivní účasti společně s abstraktem přednášky pro přípravu sborníku je nutné odeslat v elektronické podobě nejpozději do 12. září 2012.

Přihlášky jsou přijímány výhradně elektronickou formou prostřednictvím interaktivní přihlášky.

Program konference je k dispozici zde.

Elektronický sborník ke stažení 

Místo konání:

 • Lékařská fakulta ostravské univerzity Ostravské univerzity
  budova Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Syllabova 19, Ostrava 3
  přednášková místnost ZW 104

Technické vybavení:

Přednášejícím bude k dispozici dataprojekce. Časový limit přednášek je 7-10 min.

Konference je určena pracovníkům Integrovaného záchranného systému spolupracující v oboru Vodní záchrany.

Akce bude registrovaná ČAS a hodnocena kreditními body.  Registrace je platná pro účastníky registrované jako zdravotnický záchranář.

 Konferenční poplatek:

 • pasivní účast: 120,- Kč, pro studenty Lékařské fakulty OU je účast zdarma
 • vyžádaná sdělení zdarma

Bankovní spojení:

 • ČNB Ostrava
  číslo účtu: 931761/ 0710
  VS.: 114205

Platbu provádějte až po potvrzení přihlášky a přidělení spec. symbolu nutného pro identifikaci vaší platby.

Témata:  Vodní záchranná služba včera a dnes

 • Vodní záchranná služba ČČK (VZS) je významný lídr v oblasti záchrany ve vodním prostředí a v jeho blízkosti. Jako jediná celostátní organizace svého druhu působí zejména v letních měsících na vybraných vodních plochách. Záchrana a poskytování první pomoci na otevřených vodních plochách a v jejich blízkosti je její největší prioritou.


 •  Komplexní vzdělávací řád záchranářů zahrnuje vzdělání od juniorů po specialisty na určité typy vodního prostředí a složky IZS.  VZS má pro oblast preventivní a záchranné činnosti na bazénech a koupalištích akreditované kurzy Plavčík a Mistr Plavčí. Doplňuje je nejvyšší kvalifikace Instruktor VZS ČČK. Další kurzy jsou pro volnou vodu, divokou vodu, záchranné práce na zamrzlé vodní hladině a další lokality. V současné době VZS připravuje vzdělávací rámce pro další složky IZS.


 • Vodní záchranná služba ČČK se podílí na zajištění aquaparků, bazénů a koupališť a řadu dalších obdobných zařízení zajišťují plavčíci s kvalifikací získané u Vodní záchranné služby ČČK. VZS po celou dobu své existence drží nejvyšší možnou kvalitu ve vzdělávání a proto je VZS rovněž vyhledávanou organizací ve smyslu konzultací na kvalitní zabezpečení aquaparků, bazénů a koupališť.


1.      Postavení vodní záchranné služby

2.      Vzdělávání pracovníků VZS

3.      Záchrana tonoucích

4.      Záchrana na koupalištích v MSK

5.      Varia

 

Organizační výbor

Ing. Ladislav Novák

PhDr. Sabina Psennerová

Bc. Petr Urbánek

Kontakt: vodni-zachrana@seznam.cz

 

Konference je spolufinancována z projektu Jesenius-centrum pro celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií. ID projektu CZ.1.07/3.2.07/02.0053.