Seznam přihlášených družstev DPP 2023

Soutěžní družstva:

 • Ostravská univerzita
 • Univerzita Palackého
 • Masarykova univerzita
 • Západočeská univerzita
 • UKF Nitra
 • Univerzita Pardubice
 • Univerzita obrany
 • Technická univerzita v Liberci
 • Prešovská univerzita
 • Ostravská univerzita 2
 • Univerzita Palackého 2
 • Masarykova univerzita 2
 • Univerzita Palackého 3
 • Masarykova univerzita 3

Náhradní družstva:

Univerzita Pardubice 2

Aktualizace 30.4.2023