Přihlášená družstva DPP 2018

Soutěžní družstva:
1. Ostravská univerzita I.

2. ZČU Plzeň

3. VOŠz Olomouc

4. VOŠz Zlín

5. Univerzita Pardubice

6. Univerzita Palackého

7. VOŠz Brno

8. UKF Nitra

9. SZU Banská Bystrica

10. SZU Bratislava

11. VoŠz Olomouc II.

12. VOŠz Brno II.

13. Ostravská univerzita II.

14. ZČU II.

15. SZU Bratislava II

Aktualizace dne 3. května 2018