Přihlášená družstva DPP 2017

Soutěžní družstva:

 1. Ostravská univerzita
 2. VOŠz Olomouc
 3. Jihočeská univerzita České Budějovice
 4. SZU Bratislava
 5. VOŠz Brno
 6. ČVUT
 7. UKF Nitra
 8. VOŠz Zlín
 9. Katolická univerzita v Ružomberku
 10. Masarykova univerzita
 11. Univerzita Pardubice
 12. ZČU Plzeň
 13. Ostravská univerzita 2
 14. SZŠ a VOŠz Olomouc 2
 15. VOŠz Brno

Aktualizace 18. dubna 2017