Historie DPP

Den první pomoci je soutěž pro studenty denní formy oboru Zdravotnický záchranář s tradicí od roku 2007 pořádaná Ústavem urgentní medicíny a forenzních oborů Ostravské univerzity. Od roku 2008 je DPP vícedenním setkáním zájemců o obor Urgentní medicína s možností převést teorii do praxe. Každoročně je autory soutěže zohledněn nejenom samotný proces přednemocniční neodkladné péče, ale je kladen i důraz na součinnost s ostatními složkami IZS, schopnost řešit mimořádné situace a v neposlední řadě se soutěž zabývá i prací operačního střediska záchranné služby.

Reálná znázornění  zranění zajišťují maskéři ZT ČČK Ostrava.