Den první pomoci (DPP) je soutěž pořádaná ve spolupráci Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny při Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě a DPP Den první pomoci. Soutěž je určena studentům především denní formy oboru zdravotnický záchranář na Vyšších odborných a Vysokých školách v České republice i v zahraničí. DPP je vícedenní setkání studentů jednotlivých škol, při kterém mají možnost porovnat své doposud získané zkušenosti a znalosti, které převádí do praxe během simulovaných situací vycházejících z reálných výjezdů posádek zdravotnické záchranné služby. Během několika soutěžních etap studenti plní předem připravené soutěžní úkoly, při nichž se chovají jako skutečná posádka RZP při výjezdu a postupují dle platných standardů a kompetencí.

Poskytuje studentům jedinečnou možnost

  • prověřit své znalosti
  • skloubit teorii s praxí
  • přiučit se novým věcem bez hrozby způsobení újmy pacientovi